โพสต์เมื่อ 07/28/16 10:59 PM | โพสต์โดย: |
13686571_1758377154403084_621035627694211656_n
ค่ำคืนนี้…ขอนำธรรมะขององค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ถ่ายทอด
ผ่านการแสดงธรรมจาก
องค์ ลป.บุญส่ง ฐิตสาโร
มาให้ทุกท่านได้อ่านเพื่อเจริญศรัทธาปสาทะ
ตามสมควร

และขอนำภาพที่เป็นสิริมงคล
อันหาชมได้ยากยิ่ง คือภาพที่ ลป.บุญส่ง
เมตตาสั่นกระดิ่งเรียกทรัพย์ ที่มีลูกศิษย์
นำมาให้ท่านอธิษฐานจิตให้ เพื่อนำไปแขวน
ที่ร้านค้า ท่านเมตตาพิจารณาแล้วจึงได้หยิบกระดิ่ง
ขึ้นมาสั่นให้เป็นกำลังใจแก่ลูกศิษย์ท่านนั้น
ครับ ผมจึงขอโอกาสเก็บบันทึกภาพนี้มา เพื่อประกอบบทความด้านล่างนี้

“เกิดมาเป็นชาวพุทธ เราต้องไม่ใช้ศาสตราวุธ

แต่เราต้องใช้ธรรมาวุธ
ใช้สติปัญญา ใช้เหตุผล
ไม่ใช้ความอยุติธรรม
หรือความ ไร้เหตุ ไร้ผล

พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
รู้เหตุ รู้ผล ตัวเหตุผลนี่คือ ตัวธรรมะ

ผู้นำเหตุผล มาใช้ตลอดชีวิต
นี่เรียกว่าสังฆะ คือผู้ประพฤติดี
ผู้ปฏิบัติชอบ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

เพราะฉนั้น พวกเราอย่าได้ประมาทกัน”
นี่จึงเรียกว่า “ชีวิตมีค่า เวลามีคุณ”

เนื้อหาบางส่วนบางตอนของการแสดงธรรม
ณ วัดบึงทองหลาง 18 ก.ค. 59

ขอให้ทุกท่านได้รับพรตามภาพนี้ทุกประการ
โดยทั่วกันครับ

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ชื่อเสียงเลื่องลือไกล