โพสต์เมื่อ 02/2/17 10:42 PM | โพสต์โดย: |

ณ ปัจจุบันนี้ พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติเมื่อถึงวาระหมดหน้าที่ของท่านๆก็ต่างทะยอยละสังขาลธรรมตามเวลา ส่วนที่ยังอยู่คือพวกเราผู้ยังเลวผู้ยังเวียนว่ายอยู่ ในชิวิตคุณๆคิดว่า จะได้พบพระอริยะกันสักกี่องค์ อริยะ แปลว่า ไม่เปลี่ยนแปลง พระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติธรรมนับวันเริ่มน้อยถอยลง ปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีอยู่ล้วนแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เมื่อเราได้พบเจอท่านแล้วผมไม่อยากให้เสียโอกาสเลย อย่างเช่นพระเดชพระคุณหลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโรรูปนี้ก็เช่นกัน นับเป็นสุปฏิปันโนพระบริสุทธิ์สงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญดีเป็นอริยะสงฆ์อีกท่านหนึ่ง นับเป็นวาสนาบุญของศาสนิกชนตลอดทั้งศานุศิษย์ที่ท่านเมตตาดำรงตนเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ผู้สอนธรรมชี้ทางหลุดพ้นให้แก่พวกเรา นับเป็นความเสียสละความเมตตาของท่านที่ปราถนาให้ทุกคนที่เข้าหาได้พบเจอถึงซึ่งหนทางแห่งการพ้นทุกข์ ทั้งที่ท่านก็รู้ว่าการสอนคนให้เป็นสิ่งที่ยากลำบาก ยิ่งกว่าการก่อสร้างวัตถุใดๆ แต่หลวงปู่ท่านเห็นทุกข์ภัยโทษของกิเลสมายาตัณหาแล้วว่ามีพิษสงขนาดไหน แต่ท่านเลือกที่จะทำในสิ่งที่ยาก แม้ไม่ถึงกะหลุดพ้นท่านก็สอนสั่งให้พวกเราได้สร้างเหตุทำเหตุเเห่งกุศลเพื่อย่อย่นตัดภพตัดชาติอันแสนนานให้สั้นลง นี่ท่านเมตตามากนะ เมื่อท่านรู้หนทางแล้วท่านยังนำมาบอกต่อ เป็นวาสนาทุกท่านแล้วที่ได้พบพระอย่างหลวงปู่ วันนี้ท่านยังมีแรงยังธาตุขันต์ที่ยังพอมีกำลัง ยังพูดได้สอนได้ ผมจึงไม่อยากให้ทุกคนได้พลาดโอกาสจากการเจอเนื้อนาบุญดี หากมีโอกาสให้รีบเข้าหาท่านครับ แม้ท่านทำอะไรปราถนาอะไรมีปณิธานอะไร อย่ารีรอเวลาให้ผ่านไปจนนานเนิ่น อย่าให้พบคำว่า สายไปเสียแล้ว อย่างที่บอกครับ ตอนนี้ท่านยังมีกำลังวังชา ขอให้รีบเข้าช่วยท่านสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมในกิจการงานของท่านด้วยจิตศรัทธาด้วยความเต็มใจบริสุทธิ์ใจ บุญส่ง แน่นอนครับ หลวงปู่ท่านรักและเป็นห่วงลูกหลานที่ยังพากันเวียนว่ายไม่เห็นฝั่ง ท่านจึงต้องทำเหตุบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานท่านที่พากันเดินตามรอยท่านได้สร้างเหตุสร้างบารมีเก็บเกี่ยวอริยทรัพย์ เป็นเสบียงบุญเพื่อเดินสู่หนทางทางแห่งการพ้นทุกข์ ถึงซึ่งความสุขทั่วกันทุกท่านทุกคน ท่านจึงกล่าวเสมอว่า ศิษย์เราต้องไม่จน

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ: พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้ปฏิบัติดี