แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ภาพความคืบหน้าสร้างโบสถ 16-10-2559