แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ: ภาพความคืบหน้าสร้างโบสถ 17-10-2559