โพสต์เมื่อ 09/19/16 7:02 AM | โพสต์โดย: |

11927408_781961098580945_1496760324_n

“มนุษย์สเปโต”(เปรตที่ยังมีลมหายใจ)
ครั้งหนึ่ง หลวงปู่นั่งอยู่ที่วัด ได้มีรถยนต์ราคาแพงเเล่นเข้ามาในวัด เมื่อเปิดประตูลงมา ท่านมองเห็นบุคคลจำนวน3คน เป็นชาย2หญิง1 ทั้ง3แต่งกายดีดูภูมิฐานมีฐานะ แต่ด้วยญาณวิถีแห่งองค์ท่านได้กลับมองเห็นบุคคลทั้ง3 เป็นโครงกระดูก คนหนึ่งมีไฟวูบวาบออกทางตา คนหนึ่งมีไฟออกจมูก คนหนึ่งมีไฟออกปาก มีประกายไฟวูบวาบๆอยู่ตามลำตัว เดินมาแต่ไกลด้วยความสุขุม ท่านรู้ได้ทันทีว่าคนพวกนี้มาด้วยเจตนาไม่ดีเป็นพวกเปรตในร่างมนุษยฺ์ มันแสดงอาการออกมาให้ท่านได้เห็น มนุษย์สเปโต(เปรต)เป็นเช่นนี้
มีความโลภดุจไฟร้อนพวยพุ่งออกทาง ตา หู จมูก ปาก มีความร้อนจากภายในจิตออกสู่ภายนอกเลยทีเดียว ท่านจึงรีบบอกศานุศิษย์ที่อยู่ไกล้ๆให้จับตามองระมัดระวัง สมบัติที่มีค่าของศาสนาอันเป็นส่วนรวมภายในวัด เมื่อคนทั้ง3มาถึงก็แสดงความเคารพเลื่อมใสท่านมาก สุขุม พูดจาดี หากเป็นคนธรรมดาคงไม่มีความเฉลียวเป็นแน่แต่ธรรมะย่อมชนะอธรรม หลวงปู่ได้ชวนสนทนากึ่งเทศนาธรรม ให้พวกนี้ฟัง จนควักเงินออกทำบุญ100บาท แล้วรีบละจากไปด้วยความกระวนกระวาย โดยที่หลวงปู่มิได้เสียรู้ใดๆคนพวกนี้เลย (ช่วงตอนนี้ผมคิดว่าท่านคงจะเทศน์อะไรที่ไปสะกิดใจ. จึงรีบกลับ) เหตุการณ์นี้แสดงถึงญาณอันวิสุทธิ์แห่งองค์หลวงปู่ได้อย่างชัดแจ้ง ไม่มีสิ่งใดอาจปิดท่านได้เลย เคยมีแรงงานก่อสร้างได้อู้งานด้วยคิดว่าคงไม่มีใครหาที่เหมาะๆนั่งหลบ นั่งอู้ แต่ก็ไม่อาจเล็ดลอดสายตาท่านไปได้ โดยที่ท่านก็นั่งอยู่ตรงข้างๆคนงานคนนั้นเอง แต่กลับมองท่านไม่เห็น ท่านจึงได้เห็นความขี้เกียจของคนงาน แต่ท่านก็ไม่ว่าอะไร เพียงแต่พิจรณาตักเตือนไม่ให้กินแรงผู้อื่น สร้างความงุนงงให้แรงงานคนนั้นมาก หมดโอกาสแก้ตัว ต้องแก้ไขอย่างเดียว ทั้งที่ตนสอดส่องจนแน่ใจดูแล้วว่าไม่มีใคร จึงมาหลบ ท่านสอนเสมอ ดูคนไม่ควรดูที่เปลือกนอก อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคน ตายกันมากเสียรู้กันมากเพราะดูแค่เพียงรูปลักษณ์ภายนอกกัน คนด่านี่ดีกว่าคนชม ตายเพราะคำชมนี้ก็มีให้เห็นมาก
อย่าพากันสร้างอกุศลกรรม จะเกิดเป็นเปรตทุกข์ทรมานอยู่อบาย

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ: “มนุษย์สเปโต”(เปรตที่ยังมีลมหายใจ)