โพสต์เมื่อ 09/24/16 3:40 AM | โพสต์โดย: |

วัตถุมงคล หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร รุ่นฉลองอายุครบ 80 ปี สร้างปี 2559

*****เหรียญหล่อ*****
จำนวนการสร้าง
ลองพิมพ์ไม่รันเลข 2 องค์
ชุดธรรมดารันเลข 1-35 จำนวน 35 องค์
ชุดกรรมการรันเลข 1-11 จำนวน 11 องค์
ตอกเลขพิเศษ 2 องค์
– เลข 888 จำนวน 1 องค์
– เลข 999 จำนวน 1 องค์

 
เหรียญหล่อเหวี่ยงเนื้อทองคำ สร้าง 35 องค์ สร้างปี 2559

 
เหรียญหล่อเหวี่ยง เนื้อเงิน สร้าง 700 องค์

  
เหรียญหล่อโบราณ เนื้อเงิน สร้าง 299 องค์

 
เหรียญหล่อเหวี่ยง เนื้อนวโลหะ สร้าง 1,500 องค์

  
เหรียญหล่อโบราณ เนื้อนวโลหะ สร้าง 299 องค์

  
เหรียญหล่อเหวี่ยง เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ สร้าง 2,500 องค์

   
เหรียญหล่อโบราณ เนื้อผงเหล็กน้ำพี้ สร้าง 499 องค์

  
เหรียญหล่อเหวี่ยง เนื้อสัตตโลหะ สร้าง 1,500 องค์

  
เหรียญหล่อโบราณ เนื้อสัตตโลหะ สร้าง 499 องค์

 
เหรียญหล่อเหวี่ยง เนื้อพิงค์โกล์ สร้าง 2 องค์ ตอกเลข999(พิเศษ)

*****รูปหล่อลอยองค์*****
     
รูปหล่อลอยองค์ เนื้อทองคำ สร้าง 19 องค์ สร้างปี 2559

   
รูปหล่อลอยองค์เหวี่ยง เนื้อเงิน สร้าง 300 องค์

   
รูปหล่อลอยองค์โบราณ เนื้อเงิน สร้าง 199 องค์

   
รูปหล่อลอยองค์เหวี่ยง เนื้อนวโลหะ สร้าง 700 องค์
   
รูปหล่อลอยองค์โบราณ เนื้อนวโลหะ สร้าง 299 องค์

   
รูปหล่อลอยองค์เหวี่ยง เนื้อเหล็กน้ำพี้ สร้าง 1,500 องค์
   
รูปหล่อลอยองค์โบราณ เนื้อเหล็กน้ำพี้ สร้าง 499 องค์

%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b08-1 %e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b08-2 %e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b08-3 %e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b08-4
รูปหล่อลอยองค์เหวี่ยง เนื้อสัตตโลหะ สร้าง 700 องค์
 %e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b08-2 %e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b08-3 %e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%9b%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b9%82%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%93%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%95%e0%b8%b08-4
รูปหล่อลอยองค์โบราณ เนื้อสัตตโลหะ สร้าง 299 องค์

*****พระบูชา*****

14610938_1802390786668387_5893971568118613733_n  14908245_1802390806668385_8513703344270134321_n 14910407_1802390830001716_8727408390187616817_n
รูปเหมือนหลวงปู่บุญส่ง ขนาด 5 นิ้ว จำนวนการสร้าง 499 องค์

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ: วัตถุมงคลรุ่นฉลองอายุครบ 80 ปี