แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ: วางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดสันติวนาราม ภาพความคืบหน้า 25-02-2555