โพสต์เมื่อ 07/28/16 10:56 PM | โพสต์โดย: |

หากเราไม่อยู่ให้ไปหาอาจารย์บุญส่งนะ…
“”””””””””””””””””””””””””“”””””””””””””””””””””””””“”””””””””””
1476235_826961494080905_2187893734263784671_n
“”””””””””””””””””””””””””“”””””””””””””””””””””””””“”””””””””””
ถ้อยคำขององค”์หลวงปู่พิศดู ธัมมะจารี” ที่ได้เคยกล่าวรับรองในคุณธรรมขององค์หลวงปู่บุญส่งกับลูกศิษย์ที่ไปกราบท่านในห้วงยุคสมัยก่อนๆที่องค์ท่านจะมีชื่อเสียงและเกิดลูกศิษย์ขึ้นอีกมากมายในภายหลัง….จึงไม่มีใครทราบเรื่องกันมากนักว่าหลวงปู่พิศดูท่านเคยรับรองคุณธรรมอันเลิศของหลวงปู่บุญส่งไว้เช่นกัน..ภายหลังในยุคช่วงแห่งองค์หลวงปู่พิศดูเริ่มเป็นที่รู้จักของสาธุชนในวงกว้าง หลวงปู่บุญส่งท่านก็ไม่ได้เดินทางไปเยี่ยมหลวงปู่พิศดูอีกเท่าไรนัก..องค์หลวงปู่พิศดูกับหลวงปู่บุญส่งคุ้นเคยกันดีในสมัยก่อน..หลวงปู่บุญส่งท่านก็ให้ความเคารพในองค์หลวงปู่พิศดูเช่นกันด้วยท่านเป็นครูบาอาจารย์ผู้ทรงธรรมอันยอดยิ่งและมีอาวุโสสูง…หลวงปู่บุญส่งท่านยังเคยเมตตาเล่าถึงจริยวัตรของหลวงปู่พิศดูในสมัยก่อนให้ฟังหากลูกศิษย์ได้พูดถึงองค์หลวงปู่พิศดู และท่านยังพูดถึงหลวงปู่พิศดูอย่างอารมณ์ดี ว่า””หลวงปู่พิศดูเกือบจะหางานเหนื่อยมาให้เรา””
..อนึ่งวัดเทพธารทอง..หลวงปู่บุญส่งท่านเคยกล่าวว่า..ที่นี่ต้องผู้มีบารมีมากจริงๆมาปกครองถ้าไม่มีบารมีพอครองได้ไม่นาน ที่นี้แรง จบ

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ: หากเราไม่อยู่ให้ไปหาอาจารย์บุญส่งนะ