โพสต์เมื่อ 05/21/20 2:23 AM | โพสต์โดย: |

ที่ระลึกผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินวัดสันติวนาราม ประจำปี2560
///////////////////////////////////////////////////////////////////
เจ้าภาพกฐิน 350,000.- บาท
ได้รับพระที่ระลึกดังนี้ (จัดสร้างเพียง 12 ชุด)
1. พระกริ่งไพรีพินาศเนื้อทองคำ(เทดินไทยโบราณ) 1 องค์
2. พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศเนื้อทองคำ(เทดินไทยโบราณ) 1 องค์
3. พระเชียงแสน เนื้อสำริด หน้าตัก 5 นิ้ว 1 องค์
4. พระรูปเหมือน ลป.บุญส่ง เนื้อสำริด หน้าตัก 5 นิ้ว 1 องค์
5. พระผงรูปเหมือนย้อนยุค(หน้าหนุ่ม) 20 องค์
……………………………………………………………………
เจ้าภาพกฐิน 79,999.- บาท
ได้รับพระที่ระลึกดังนี้ (จัดสร้างพิมพ์ละ 9 ชุด)
1. เหรียญหล่อไพรีพินาศเนื้อทองคำ(พิมพ์ใหญ่ เทดินไทยโบราณ) 1 องค์
2. เหรียญหล่อไพรีพินาศเนื้อทองคำ(พิมพ์เล็ก เทดินไทยโบราณ) 1 องค์
(จัดสร้าง 3 พิมพ์ คือ แบบหลังรูปเหมือน , หลังยันต์ล้อมและแบบหลังยันต์เรียงแถว) ** เลือกได้แบบใดแบบหนึ่ง…ไม่สามารถคละหรือสลับรูปแบบได้**
3. พระเชียงแสน เนื้อสำริด หน้าตัก 5 นิ้ว 1 องค์
4. พระรูปเหมือน ลป.บุญส่ง เนื้อสำริด หน้าตัก 5 นิ้ว 1 องค์
5. พระผงรูปเหมือนย้อนยุค(หน้าหนุ่ม) 20 องค์
……………………………………………………………………
เจ้าภาพกฐิน 35,000.- บาท
ได้รับพระที่ระลึกดังนี้ (จัดสร้าง 199 ชุด)
1. พระกริ่งไพรีพินาศ(เนื้อนวะโลหะเทดินไทยโบราณ 1 องค์ เกศ,ก้น เนื้อทองคำ)
2. พระกริ่งไพรีพินาศ(เนื้อนวะโลหะเทดินไทยโบราณ 1 องค์ เกศ,ก้น เนื้อเงิน)
3. พระชัยวัฒน์ไพรีพินาศ(เนื้อนวะโลหะเทดินไทยโบราณ 1 องค์
4. พระเชียงแสน เนื้อสำริด หน้าตัก 5 นิ้ว 1 องค์
5. พระผงรูปเหมือนย้อนยุค(หน้าหนุ่ม) 20 องค์
……………………………………………………………………
เจ้าภาพกฐิน 1,200.- บาท
ได้รับพระที่ระลึกดังนี้ (จัดสร้าง พิมพ์ใหญ่/เล็ก อย่างละ 400 องค์)
1. เหรียญหล่อไพรีพินาศเนื้อนวะโลหะ(พิมพ์ใหญ่ เทดินไทยโบราณ) 1 องค์
2. เหรียญหล่อไพรีพินาศเนื้อนวะโลหะ(พิมพ์เล็ก เทดินไทยโบราณ) 1 องค์
(จัดสร้าง 3 พิมพ์ คือ แบบหลังรูปเหมือน , หลังยันต์ล้อมและแบบหลังยันต์เรียงแถว) ** เลือกได้แบบใดแบบหนึ่ง….ไม่สามารถคละหรือสลับรูปแบบได้**
3. พระผงรูปเหมือนย้อนยุค(หน้าหนุ่ม) 2 องค์
……………………………………………………………………
ผู้ร่วมบุญทั่วไป ทุกๆ 100.- บาท
1. ผู้ร่วมบุญทั่วไป ทุกๆ 100.- บาท ได้พระผง 1 องค์ (100บาทต่อพระผง1องค์)
1.1 ร่วมบุญกฐิน(ทั่วไป)กองละ 100 บาท รับพระผง จำนวน 1 องค์ (แบบเดิม)
(แบบพิเศษที่เพิ่มขึ้นมา)
1.2 ร่วมบุญกฐิน(ทั่วไป)กองละ 3,000 บาท รับพระผง 30 องค์ และพระผงแบบพิเศษฝังตระกรุดเงินแท้ 1 องค์ (สร้าง 399 องค์)
1.3 ร่วมบุญกฐิน(ทั่วไป)กองละ 5,000 บาท รับพระผง 50 องค์ และพระผงแบบพิเศษฝังตระกรุดทองคำแท้ 1 องค์ (สร้าง 299 องค์)
1.4 ร่วมบุญกฐิน(ทั่วไป)กองละ 10,000 บาท รับพระผง 100 องค์ และพระผงแบบพิเศษฝังตระกรุดทองคำแท้และเงินแท้ 1 องค์ (สร้าง 199 องค์)

ราคาทำบุญออกจากวัด ราคาปัจจุบันสูงขึ้นตามระยะเวลา

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ: เหรียญหล่อไพรีพินาศ กฐินประจำปี2560