คำสอนธรรมะ ทั้งหมด

คำสอนธรรมะจากองค์หลวงปู่

ระยะเวลาชั่วโมงกว่าๆ วันนี้หลวงปู่ได้เทศน์หลายเรื่อง บางอย่างเป็นการตอบคำถามของผม เท่าที่จำได้ ไม่เรียงตามลำดับ มีดังนี้ -ยมทูตเป็นบุคคลที่มีภูมิระดับพระโสดาบัน ไม่ใช่บุคคลธรรมดาๆ หากใครทำชั่ว ท่านก็จะมารับไปแบบคนชั่ว แต่ถ้าใครทำดี ท่านก็จะมารับแบบเทวดา ท่านไม่ได้ใจดีหรือใจร้าย แต่ท่านทำตามหน้าที่ของท่าน -ยมโลกมีบัญชีบันทึกความดีความชั่วได้ถูกต้องเสมอ

โครงการทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รวมภาพแสดงพระธรรมเทศนาโดยองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร โครงการทำบุญตักบาตรพระกรรมฐาน ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559

กราบไหว้ที่ไทยไม่ต้องไปถึงอินเดีย

‪#กราบไหว้ที่ไทย‬…ไม่ต้องไปถึงอินเดีย… หลวงปู่บุญส่ง ท่านเมตตาแสดงธรรมแก่คณะศิษย์ผู้ติดตามบนรถ ขณะเดินทางไปมูลนิธิหลวงปู่มั่น ที่ กทม.. ท่านเมตตาเล่าว่า แต่ก่อนก็มีศิษย์ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่กลุ่มหนึ่งเคยมากราบขออาราธนาท่าน ไปทัวร์ที่ประเทศอินเดียกับคณะของพวกเขา บอกว่าจะพาหลวงปู่ไปแสวงธรรมบ้าง ไปกราบสังเวชนียสถานถึงเมืองประสูตรของพระพุทธเจ้าบ้าง อะไรประมาณนี้ โดยทางคณะเป็นผู้ดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด แต่องค์ท่านพิจารณาแล้ว ตอบกลับไปว่า

ชื่อเสียงเลื่องลือไกล

ค่ำคืนนี้…ขอนำธรรมะขององค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้ถ่ายทอด ผ่านการแสดงธรรมจาก องค์ ลป.บุญส่ง ฐิตสาโร มาให้ทุกท่านได้อ่านเพื่อเจริญศรัทธาปสาทะ ตามสมควร และขอนำภาพที่เป็นสิริมงคล อันหาชมได้ยากยิ่ง คือภาพที่ ลป.บุญส่ง เมตตาสั่นกระดิ่งเรียกทรัพย์ ที่มีลูกศิษย์