คำสอนธรรมะ ทั้งหมด

กิเลสเหมือนเชื้อโรคร้าย

“เที่ยวตะเวนกราบตะเวนหาครูบาอาจารย ์ ได้อะไรกันมาบ้าง ความโลภความโกรธความหลงมันลดลงกันบ้างมั้ยล่ะ หรือมันมากขึ้นกว่าเดิม กิเลส๓ตัวนี้ต้องพยามลดละกำหราบมันให้ได้นะ มาหาครูบาอาจารย์แต่ไม่เคยนำคำสอนท่านไปปฏิบัติ มาก็เสียเวลาเปล่า มาวัดบ่อยๆมาแล้วต้องมีความเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ วัดจิตวัดใจออกไป ให้ผู้คนที่เค้าเห็นได้เห็นผลจากการมาของเราบ้าง จิตใจที่เคยร้อนแรงเเข็งกระด้าง วาจาสุภาพอ่อนโยนลงบ้างมั้ยมีความสุขุมคัมภีรภาพมากขึ้นกว่าเก่ามั้ย ไม่ใช่มาให้กิเลสสงบอยู่แต่ในวัด ออกนอกวัดไปหนักกว่าเดิม