Tags : พระ

เหรียญรุ่นแรก

เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร งานเททองหล่อพระประธานอุโบสถ เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 13 องค์ ทองคำหมายเลข 4 ทองคำหมายเลข 13 เนื้อเงินหน้ากากทองคำ จำนวนการสร้าง 77 องค์

พระผงพุทธคุณผสมเกษาหลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร รุ่นแรก

(พระผงพุทธคุณผสมเกษาหลวงปู่บุญส่ง ฐิตสาโร รุ่นแรก)   สร้างขึ้นพร้อมกับเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกเมื่อปี2557 จำนวนการสร้างทั้งหมด 10,000 องค์ เป็นบล็อกเดียวกันกับเหรียญรุ่นแรกของท่านนั้นเอง เจตนานั้นก็เพื่อทำการบรรจุกรุเก็บรักษาให้เป็นสมบัติของวัดสันติวนาราม เพื่อประโยชน์ในภายภาคหน้าหากเมื่อถึงเวลาของวัด ต้องการปฏิสังขรณ์บูรณะถาวรวัตถุที่ชำรุดทรุดโทรมในอนาคตจะได้นำมาทำคุณประโยชน์ พระผงรูปเหมือนหลวงปู่บุญส่งรุ่นนี้จึงไม่มีการนำออกมาจำหน่ายแต่ประการใด คงต้องรอให้กรุแตกนั่นแหละครับ นำมาโพสแสดง